^ Повратак на врх

Sajt ministarstva Sajt ministarstva

 

Sajt ministarstva 1

 

aleksinac grb

„Мапирање потреба особа са сметњама у развоју и умрежавање пружаоца услуга у заједници“

 
НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ПРОЈЕКТА

Удружење „Имам право“Алексинац

Партнерска организација Центар за социјални рад

НАЗИВ ПРОЈЕКТА „Мапирање потреба особа са сметњама у развоју и умрежавање пружаоца услуга у заједници“
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 1.478.179,00 динара
ДОНАТОРИ Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
ДАТУМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 02.07.2013. – 02.01.2014.
ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА

Циљ: Истраживањем потреба  пружа се помоћ и подршка особама са сметњама и њиховим породицама, кроз умрежавање пружаоца услуга на локалном нивоу, чиме се спречава дискриминација, институционализација, унапређује квалитет живота, побољшава социјална интерграцијаи даје могућност за остваривање права која им припадају.

Резултати:

1.Допринос сазнању о броју особа са сметњама у локалној заједници и њиховим потребама.

2.Омогућено активно учешће особа са сметњама и њихових породица у избору могуће услуге у складу са њиховим потребама.

3.Допринос бољем информисању о могућностима за помоћ и подршку особама са сметњама.

4. Допринос развоју волонтеризма.

5.Унапређење знања стручне јавности сазнањима о потребама особа са сметњама.

6.Организована је међусекторскасарадњакако би се развијале интегрисане услуге за кориснике.

7.Подстицање и иницирање активности у локалној заједници везане за проблеме особа са сметњама и изналажење могућности за њихово решавање успостављањем потребних услуга.

БРОЈ АНГАЖОВАНИХ РАДНИКА ИЗ УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 3 стручњака (остали ангажовани из НВО)

БРОЈ КОРИСНИКА ПРОЈЕКТНИХ

АКТИВНОСТИ

1147 мапираних особа са сметњама, процењене потребе применом упитника