^ Повратак на врх

Sajt ministarstva Sajt ministarstva

 

Sajt ministarstva 1

 

aleksinac grb

„Предах за децу и младе – подршка породицама“

НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ПРОЈЕКТА

Општина Алексинац

Пружалац услуге Центар за социјални рад

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

„Предах за децу и младе – подршка породицама“

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 1.187.236,00 динара
ДОНАТОРИ

Министарство за рад, запошљавање,борачка и социјална питања,

партиципација општине 200.000,00 динара

ДАТУМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 10.12.2015. – 10.07.2016.
ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА

Циљ: Подстицање самосталности код деце и младих са сметњама, јачање капацитета и повећање квалитета живота породица.

Резултати:

1.Омогућавање повременог краткотрајног збрињавања деце и младих са сметњама успостављањем услуге предах.

2.Омогућавање развоја постојећих способности, стицања животних вештина и осамостаљивања деце и младих са сметњама структуисаним активностима.

3.Јачање капацитета породице.

4.Побољшање социјалне интеграције деце и младих са сметњама и њихових породица.

5.Превенција институционализације особа са сметњама кроз јачање личних компетенција и структуре породице.

6.Јачање културе волонтеризма у локалној заједници  за рад са особама са сметњама.

7.Јачање капацитета локалне заједнице за процес социјалне инклузије.

БРОЈ АНГАЖОВАНИХ РАДНИКА ИЗ УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

1 стручњак

4 ангажоване особе од стране ЦСР у непосредном раду са корисницима

БРОЈ КОРИСНИКА ПРОЈЕКТНИХ

АКТИВНОСТИ

30 деце и младих

30 породица

20 деце из окружења