^ Повратак на врх

Sajt ministarstva Sajt ministarstva

 

Sajt ministarstva 1

 

aleksinac grb

Развојни центар "Дуга"

НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ПРОЈЕКТА

Општина Алексинац

Пружалац услугеЦентар за социјални рад

НАЗИВ ПРОЈЕКТА Развојни центар „ДУГА“
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 2.317.522,00 дин
ДОНАТОРИ Фонд за социјалне иновације ,Партиципација општине: 461.298,00
ДАТУМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 10.01.2008.-10.01.2009.
ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА

Циљ пројекта је стварање услова за оптимални развој, социјалну интеграцију и побољшање квалитета живота деце и младих са сметњама у развоју, оснаживање породица и превенција смештаја у инситуције социјалне заштите.

 

Резултати:

1.Информисање

2.Збрињавање деце и младих са сметњама у развоју која живе у природним породицама у току дана

3.Стварање могућности за осамостаљивање

4.Едукација родитеља

5.Пружање саветодавне помоћи родитељима

6.Укључивање у активности намењене општој популацији за стварање другачијег односа према деци и младима са сметњама,

7.Спречавање смештаја у институције

8.Развој волонтеризма

БРОЈ АНГАЖОВАНИХ РАДНИКА ИЗ УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

8 стручњака из ЦСР

15 запослених у Установи за децу и младе „Христина Маркишић“

БРОЈ КОРИСНИКА ПРОЈЕКТНИХ

АКТИВНОСТИ

40 детета и младих из Установе „Христина Маркишић“ у просецу трансформације и деинституционализације

15 корисника Дневног боравка

30 породица

200 деце и младих из локалне заједнице учесници активности