^ Повратак на врх

Sajt ministarstva Sajt ministarstva

 

Sajt ministarstva 1

 

aleksinac grb

„Смањење друштвене искључености у руралним областима кроз одрживу услугу помоћ у кући“

НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ПРОЈЕКТА

Каритас Србије, кластер пројекат

Коапликант Центар за социјални рад

НАЗИВ ПРОЈЕКТА „Смањење друштвене искључености у руралним областима кроз одрживу услугу помоћ у кући“
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 134.698,20 еура
ДОНАТОРИ Делегација Европске уније, партиципација општине 11%
ДАТУМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 22.12.2015. – 22.06.2017.
ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА

Циљ: Побољшање квалитета живота социјално рањивих припадника локалне заједнице у Алексинцу и Ражњу као превенција институционалног смештаја.

Резултати:

1.Ојачани капацитети центара за социјални рад у Алексинцу и Ражњу

2.Успостављена услуга помоћ у кући за старије, добијена лиценца за пружање услуге

3. Омогућено коришћење услуге од стране Рома и становништва у руралним областима

БРОЈ АНГАЖОВАНИХ РАДНИКА ИЗ УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

2 стручњака

3 неговатељице нагажоване од стране ЦСР на пружању услуге

БРОЈ КОРИСНИКА ПРОЈЕКТНИХ

АКТИВНОСТИ

40