^ Повратак на врх

Sajt ministarstva Sajt ministarstva

 

Sajt ministarstva 1

 

aleksinac grb

„Програм подршкe породицама деце са сметњама у развоју“

НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ПРОЈЕКТА

Удружење „Имам право“Алексинац

Партнерска организација Центар за социјални рад

НАЗИВ ПРОЈЕКТА „Програм подршке деци са сметњама у развоју и њиховим породицама“
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 879.432,00 динара
ДОНАТОРИ Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
ДАТУМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 14.05.2013.- 14.01.2014.
ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА

Циљ: Радом на терену, едукацијоми континуираном подршком породици на одговарајући начин се пружа помоћ деци са сметњама у развоју у овладавању животним вештинама и постизању већег степена самосталности чиме се унапређујеквалитет живота, побољшава социјална интерграцијаи превенира смештај у институције.

Резултати:

1.Допринос бољем информисању породица деце са сметњама у развоју о правима која има припадају и начину како да их остваре.

2.Едукација родитеља

3.Допринос повећању породичних капацитета

4.Доприноси напредовању деце, подстиче самосталност, пружа подршку за стицање животних вештина кроз индивидуални рад стручних радника, едукатора, уз ангажовање породице, у кућним условима.

5.Допринос сензибилисању јавности за адекватније прихватање породица деце са сметњама у развоју, уважавање различитости.

6.Развој волонтеризма

7.Иницирање активности у локалној заједници везане за успостављање нових услуга из система социјалне заштите.

БРОЈ АНГАЖОВАНИХ РАДНИКА ИЗ УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 1 из ЦСР (остали ангажовани из НВО)

БРОЈ КОРИСНИКА ПРОЈЕКТНИХ

АКТИВНОСТИ

30 деце и младих са сметњама у развоју

30 породице деце и младих са сметњама у развоју